top of page

לוח תכנון שנתי יאפשר לך לנסח עבור עצמך יעד שנתי ולפרוט אותו לפעולות מעשיות יותר לאורך חודשי השנה

להורדת הקובץ אנא הזיני את פרטייך:

שם *

מייל *

הקובץ ניתן להדפסה במדפסת הביתית על גבי דפי A4, מומלץ להדפיס בבית דפוס על גבי דף A3.

bottom of page